Professionel og omsorgsfuld behandling i et stressfrit miljø

Rabatordning

Bagsværd Dyreklinik har valgt at oprette en rabatordning for alle med meget lav indkomst. Vi ønsker, at alle dyr skal have lige mulighed for at komme til dyrlæge uanset ejeren’s indkomst. Ordningen henvender sig specielt til førtids- og folkepensionister, studerende, folk på overførelses-indkomst og andre, der af den ene eller den anden grund ikke har en gennemsnitlig indkomst. Dette indebærer, at alle med en dokumenteret årlig indkomst på under 140.000,- kr. før skat pr. husstand, vil kunne få 15% rabat på alle vores serviceydelser (eksl. medicin, kæledyrsartikler og foder). Ordningen løber et år ad gangen og skal revurderes hvert år. Du skal være bosiddende i Gladsaxe-, Furesø-, Herlev- eller Lyngby kommune. Rabatten kan ikke benyttes i vores webshop, da dette ikke er teknisk muligt.


For at få del i denne ordning, bedes du gøre følgende:

Ringe til klinikken, før et evt. besøg, og gøre opmærksom på, at du gerne vil være en del af vores rabatordning. Når du kommer til klinikken, skal du medbringe en kopi af din seneste årsopgørelse samt billede dokumentation i form af pas eller kørekort. Hvis der bor mere end en person i husstanden, medbringes årsopgørelse for alle beboere over 18 år. Kun dit navn og adresse opbevares i vores journal system. Når vi har set dokumentation for din indtægt, vil vi lave et ID kort til dig, som du skal medbringe ved hvert besøg til klinikken. Til dette tager vi et foto af dig. Dit ID kort er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Alle dine oplysninger vil være fortrolige og vi gemmer ikke oplysninger fra din årsopgørelse.

Dyrenes Beskyttelse har også en ordning, hvor du kan søge om tilskud til regningen.

Du kan kontakte dem på tlf.: 33 28 70 00 for at høre nærmere.

Følg os på Facebook: